Dodací a platební podmínky

4. Cena zboží a Platební podmínky

20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6. Přeprava a dodání zboží

33. Zboží je expedováno do 48 hodin od obdržení objednávky. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko